Vi är en del av Corteco

Corteco erbjuder en helhetslösning för hållbar utveckling av fastigheters yttre skal. Ambition är att bli en ledande aktör i Norden genom att växa organiskt och via förvärv. Bolagen som ingår i Corteco är entreprenörsdrivna specialister inom tak, fönster, fasad, garage, innergårdar och solcellsinstallationer. Sedan slutet av 2022 är Neosol en del av Corteco tillsammans med…

Interoc Fasad och Interoc Dörr & Fönster ingår sedan juli 2022 i Corteco och erbjuder tjänster inom fasadrenovering samt dörr- och fönsterbyte för såväl äldre fastigheter i behov av renovering som nya bostäder och fastigheter. Många av våra renoveringar har de senaste åren varit miljonprogramsfastigheter med höga krav på energieffektivisering och bestående kvalitet.

Innergårdsgruppen projekterar, planerar och genomför innergårdar, garage, betongarbeten, tätskikt och trädgårdsanläggningar åt bostadsrättsföreningar, offentliga kunder, privata fastighetsägare och byggföretag. Med över 15 års erfarenhet är man en trygg, stabil och kvalitetsorienterad partner för projektmarknaden.

Fasadautomatik är en av Sveriges största aktörer inom tekniska lösningar i fasader med inriktning på sol-/klimatskydd, motorer för rök- & vädringsluckor samt elinstallation och tillhörande styrautomatik.

För mer än 30 år sedan gick vi i spetsen för det som idag är en bransch inom fönsterrenovering. Vi erbjuder en modern och hållbar lösning som låter dig bevara husets befintliga, stilbildande fönsterkarmar.

Sedan 1995 har vi utfört glas- och fönsterentreprenader i både stora och små projekt. Vår kompetens och erfarenhet har gjort oss till en naturlig och komplett leverantör till bygg- och fastighetsbolag, inte minst eftersom vi tar ett helhetsansvar med projektering, tillverkning och utförande.

Specialbetong Sverige är en betongfirma som utför renovering och nybyggnation av P-hus, grundförstärkningar av bland annat byggnader, kajer, vägar och järnvägar i hela Sverige. Dessutom har vi en unik och patenterad lättbetong som heter SENAD®HLWC denna produkt möjliggör många gånger unika, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för ovanstående områden.