Hållbarhet

Världen står inför många utmaningar. Klimatfrågan är den tveklöst största. Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för drygt 20 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. På Neosol arbetar vi dagligen med att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vårt ledningssystem och våra policys inom arbetsmiljö, kvalitet & miljö samt personlig integritet.

Ekonomiskt ansvar Vi arbetar utifrån god affärsetik och sköter våra finansiella åtaganden med beställare, underleverantörer och medarbetare. Våra affärsmässiga mål grundas i en stabil ekonomisk utveckling med kontrollerade risker. Vi värnar om en sund och ärlig byggbransch och stödjer en korrekt och allsidig konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.

Miljöansvar Vår målsättning är att bedriva en sund verksamhet där vi hushåller med egna och andras resurser. Vi har rutiner som säkerställer att miljökraven uppnås vid inköp, avfallshantering, transporter med mera. Dessutom har våra produkter en positiv effekt på fastighetens kommande energiförbrukning i form av minskat behov av aktiv kyla på sommaren och som ett extra isoleringslager på vintern.

Socialt ansvar Vi har en trygg och säker arbetsmiljö, där vi månar om våra medarbetares hälsa och personliga utveckling. Vår arbetsplats präglas av öppenhet, jämställdhet och mångfald.