Spar energi

Nästan 40% av EU’s energikonsumtion kommer från byggnader – potentialen för besparing är stor. Det finns rapporter som visar att en bra solskyddsanläggning kan minska energibehovet i en kontorsbyggnad med upp mot 20%. För att förstå solskyddens bidrag till energibesparingar behöver man titta på byggnadens hela energibalans.

Mindre aktiv kyla

Solskydden bidrar till mindre energiförbrukning i form av minskat behov av aktiv kyla. Här finns en stor besparingspotential när det gäller kontor, offentlig verksamhet och kommersiella fastigheter. Rapporter visar på en enorm ökning av användandet av komfortkyla globalt, och även här i Sverige har det ökat markant på senare år. Genom att använda s k passiva åtgärder som ett solskydd innebär, kan vi minska behovet av aktiv kyla som drar stora mängder energi.

Mindre värmeförlust

Solskydd kan sänka energiförbrukningen på vintern, genom att de fungerar som en extra isolering på fönster och andra glaspartier. Ett invändigt solskydd som fälls ner på natten eller då en lokal är tom, kan reducera värmeförlusten genom fönstret med upp till 80%. Ju enklare fönsterkonstruktion, desto större skillnad. Men även moderna isolerglas kan förbättras upp emot 35%.

Mer värmevinst

Tillförseln av solens värme via fönster i en fastighet är för oss i norden en stor och gratis energivinst. Ett flexibelt solskydd hjälper till att optimera balansen och spara energi. Det handlar om att i möjligaste mån, ha en dynamisk lösning som släpper in maximalt med ljus och värme och endast skärmar av när det verkligen behövs.

Mindre belysning

Dagsljus behövs för både hälsa och trivsel. Och ljuset som kommer in via fönstren gör att vi får ett minskat behov av belysning. Med dagens led-teknik är kanske energibesparingen mindre än vad den var förr, men fördelarna i form av bland annat färgåtergivning och välbefinnande är fortfarande stora.

Mer optimering

När det gäller energioptimering av byggnader är det många parametrar att hålla reda på – numera är solavskärmning ofta en del av ekvationen. Vill man vara säker på att man räknar rätt, med hänsyn till både glas och solskydd bör man göra en energisimulering för att få fram fastighetens energiförbrukning.

Vi hjälper dig…

…genom hela processen - från rådgivning kring funktion och produktval till installation och service.

Ulf Tångring
VD, försäljning
070-889 09 92