Kv Korsningen, Örebro

I kvarteret Korsningen i centrala Örebro har Castellum skapat världens första klimatneutrala polislokal. Huset är Örebros första kontorsbyggnad i trä och har certifierats enligt Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2. Målet är att byggnaden ska ha netto-noll koldioxidutsläpp under sin livstid.

Klimatneutraliteten i projektet har främst uppnåtts genom att stommen byggdes i trä, vilket ger 40% lägre utsläpp i jämförelse med en traditionell konstruktion med stål och betong. Dessutom försågs fastighetens tak med solceller, som förutom att försörja byggnaden ger överskott av förnybar energi som kan användas av fler. De invändiga solskydden med värmereflekterandeväv bidrar också till att minska behovet av kyla under den varma årstiden.

Neosol kom med i projektet i ett tidigt stadie som rådgivare – vi guidade till en optimal lösning för solskyddet samt ritade in exakt placering av produkterna tillsammans med arkitekten. Totalt levererade vi 230 invändigt monterade rullgardiner med värmereflekterandeväv och automatisk styrning fördelat på sex zoner.

FUNKTION Solskydd – invändigt
TOTALENTREPRENÖR NA Bygg AB
FASTIGHETSÄGARE Castellum
CERTIFIERING NollC02 – SGBC
ARKITEKT Utopia Arkitekter
BILD Utopia Arkitekter
AREA 6 900 kvm
STATUS Klart 2022

Vi hjälper dig…

…genom hela processen - från rådgivning kring funktion och produktval till installation och service.

Ulf Tångring
VD, försäljning
070-889 09 92