Lidl centrallager, Örebro

Lidls nya centrallager är strategiskt placerat utmed E18 i Örebro. Lagret är det tredje i Sverige och ska betjäna omkring 100 butiker. Med en bruttoyta på 50 000 kvadratmeter och en takhöjd på 18,5 meter är huset gigantiskt. Ytan motsvarar ungefär sex fotbollsplaner!

Neosol var med i ett tidigt skede och fick sedan uppdraget att leverera lösningen och produkterna. Leveransen bestod av 80 utvändiga vertikala markiser med väderautomatik fördelat på tre zoner för en optimal lösning.

FUNKTION Solskydd – utvändigt
TOTALENTREPRENÖR Tommy Allström Bygg AB
FASTIGHETSÄGARE Lidl Sverige AB
ARKITEKT ROOF ARKITEKTER AB
AREA 50 000 kvm
STATUS Klar 2019

Vi hjälper dig…

…genom hela processen - från rådgivning kring funktion och produktval till installation och service.

Ulf Tångring
VD, försäljning
070-889 09 92