Lindbackaskolan, Lindesberg

Nya Lindbackakolan har en yta på hela 17 700 kvm och har fått två nya idrottshallar och ett storkök för kommunens skolor och äldreboenden. I projektet ingick också ombyggnation av den närliggande Brotorpskolan samt en tillbyggnad på 1 500 kvm.

Neosol var med i projekteringsfasen och tog fram både automatiska och manuella lösningar för solskydd, mörkläggning, fördunkling och insynsskydd. Leveransen som pågick under 18 månader bestod av 139 utvändiga solskydd i form av vertikala markiser, 396 motoriserade mörkläggningsgardiner samt drygt 100 plisségardiner som insynsskydd.

Speciellt i projektet var att det bestod av 13 olika byggnader som färdigställdes i olika etapper. Genom ett nära samarbete med totalentreprenören och deras underentreprenörer löstes uppdraget på ett smidigt sätt.

FUNKTION Ut- och invändigt solskydd, mörkläggning, fördunkling, insynsskydd
AREA Totalt 25 000 kvm
TOTALENTREPRENÖR Lindesbergs Bygg AB
FASTIGHETSÄGARE Falab
ARKITEKT Sweco Arkitekter
STATUS klar 2021

Vi hjälper dig…

…genom hela processen - från rådgivning kring funktion och produktval till installation och service.

Ulf Tångring
VD, försäljning
070-889 09 92