Medborgarhuset, Stockholm

Mitt på Södermalm i Stockholm ligger Medborgarhuset, byggt 1939. Huset hade stora renoveringsbehov och 2018 påbörjades renoveringen med visionen att göra Medborgarhuset till en plats för kropp, själ och bildning.

Renoveringen omfattade förbättrad tillgänglighet med nya entréer, nytt café, upprustat badhus, bibliotek och fler allmänna ytor. De publika ytorna och barnavdelningen blev större än tidigare och Kulturskolan fick större ytor för sin teaterverksamhet. En viktig faktor att ta hänsyn till var att huset är ”blåklassat” enligt Stadsmuseets klassificering av kulturhistoriska byggnader, vilket gjorde att renoveringen måste ske med största försiktighet.

Vi ser det som ett erkännande av vår långa erfarenhet att vi fick uppdraget att leverera lösningen och produkterna till denna unika miljö som innebar många utmaningar både gällande montage och styrning.

Totalt levererade vi 90 invändiga solskydd med central automatik. Mer specifikt var det invändigt monterade rullgardiner med värmereflekterande väv och automatisk styrning fördelat på fem zoner samt med lokal styrning per rum.

FUNKTION Solskydd – invändigt
TOTALENTREPRENÖR Peab Bygg Sverige AB
FASTIGHETSÄGARE Stockholms stad
STATUS klar 2020

Vi hjälper dig…

…genom hela processen - från rådgivning kring funktion och produktval till installation och service.

Ulf Tångring
VD, försäljning
070-889 09 92