Fasadpersienner

Persiennen blir en del av fasaden och ger effektiv solavskärmning och insynsskydd i en och samma lösning. Den är mycket driftsäker, har låga servicekostnader och lång livslängd. Skenorna som löper längs sidorna ger en mycket stabil konstruktion som gör fasadpersiennerna till en trygg lösning mot väder och vind.

Funktioner

  • Skyddar mot värme – ger behagligare inomhustemperatur och minskar behovet av kyla
  • Skyddar mot ljusreflektion – bra vid skärmarbete
  • Skyddar mot solstrålar och UV-ljus – minskar blekning av golv & inredning.
  • Lamellernas vinklar kan justeras för olika visualitet

Profiler & lameller

Persiennen har kraftiga pulverlackerade aluminiumprofiler som standard i vitt, svart eller silver, men de går även att få i valfri RAL-kulör. Lamellerna kan fås i vitt, svart eller silver.

Styrning

Systemet regleras med väderautomatik eller via fjärrkontroll. Den automatiska styrningen ger en säkrare drift och längre livslängd.

Vi hjälper dig…

…genom hela processen - från rådgivning kring funktion och produktval till installation och service.

Ulf Tångring
VD, försäljning
070-889 09 92